Konneveden kunta menee rohkeasti vastavirtaan – Elinvoimayhtiö Konneveden Voima Oy:n toiminta käynnistyy nyt!

Konneveden kunnan perustama Elinvoimayhtiö Konneveden Voima Oy on nyt käynnistänyt toimintansa. Hallituksen ensimmäinen kokous pidettiin maanantaina 3. huhtikuuta. Syksyllä 2022 kunnanvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti uuden yhtiön tavoitteena on palvella kunnan elinkeinoelämää, edistää alueen matkailua ja vastata Konneveden kunnan viestinnästä ja markkinoinnista.

Konneveden kunnanjohtaja Mika Pasasen mukaan menestyvät yritykset luovat kunnan elinvoiman selkärangan. Elinvoimayhtiön käynnistäminen on strateginen valinta ottaa kehitystyö omiin käsiin Konnevedellä tukemalla kasvuhakuisia yrityksiä kehittymään.

– Konneveden kuntaa kuvailtiin hiljattain sidosryhmätapaamisessa ”Keski-Suomen positiivisena kummajaisena, joka pulpahtaa pintaan aina mitä erikoisimmissa paikoissa”. Konneveden Voima Oy:n perustaminen jatkaa luonnollisena tapana rohkeita avauksiamme.

Konnevesi on paitsi elinkeinoelämältää niin myös esimerkiksi koulutuksen osalta monipuolinen paikkakunta. Konnevesi onkin Jyväskylän lisäksi maakunnan ainoa yliopistopaikkakunta, painottaa Mika Pasanen.

– Yliopiston tutkimusasemalla tehdään laajasti kansainvälisesti tunnustettua tutkimusta. Yliopisto on tärkeä osa Konnevettä ja sen tulevaisuuden rooli on keskeinen vesistöjen ja luonnon turvaamisessa.

Konneveden kunnan täysin omistaman yhtiön hallitus koostuu paikallisista yrittäjistä. Hallituksen jäsenet ovat Juha Liimatainen (Konnekuljetus Oy), Kari Leppänen (Hotelli-Ravintola Mierontie Oy, Mieronvirta Oy), Salla Turunen (Syttyjä Oy) ja Sirkku Vatanen-Jäntti (Kukka- ja hautauspalvelu Kimppu). Hallituksen puheenjohtajaksi kutsuttiin talousneuvos Uljas Valkeinen (Finn-Savotta -konsernin hallituksen puheenjohtaja).

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Uljas Valkeinen on Keuruulla paikallisen kehittämisyhtiö Keulinkin hallituksen puheenjohtajana ja muun muassa aiemmin Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtajaHän astuu uuden elinvoimayhtiön hallituksen puheenjohtajaksi innolla.

– Kun kutsu Konnevedeltä kävi tähän tehtävään en epäröinyt hetkeäkään. Arvostan Konneveden kunnan päättäjiä rohkeudesta mennä tässä ajassa vastavirtaan, koska Keski-Suomessa viime vuosina kehittämisyhtiöitä on ajettu alas. Itse uskon vahvasti siihen, että yhtiömuodossa oleva toiminta on oikea tapa tukea kunnan kasvuhaluisia ja kehittyviä yrityksiä nopeasti, joustavasti ja luottamuksellisesti. Konneveden koskissakin vahvat kalat nousevat vastavirtaan ja kuolleet kalat valuvat myötävirtaan. Kääritään hihat ja ruvetaan hommiin.

Elinvoimayhtiö Konneveden Voima Oy:n toimitusjohtajana aloittanut Riku Tulla näkee uuden yhtiön kunnan kannalta keskeisenä avauksena.

– Konnevesi panostaa ja on panostanut vahvasti alueen elinvoimaan sekä yrittäjyyteen. Päätös elinvoimayhtiön perustamisesta oli luonnollinen askel tässä kehityksessä. Sen kautta pystymme tuomaan yritysneuvonnan aina perustamisneuvonnasta alkaen lähipalveluksi meille Konnevedelle, kun ennen palvelu on tuotettu Jyväskylästä käsin. Lisäksi tuomme uutta osaamista yhtiöön etenkin yritysten hanke- ja rahoitusasioissa yhtiöön rekrytoitavan yritysneuvojan myötä, Tulla kertoo.

Viime vuonna Konnevesi valittiin Suomen Yrittäjien yrittäjäbarometrissa Keski-Suomen yrittäjäystävällisimmäksi kunnaksi ja koko Suomen kolmanneksi yrittäjäystävällisimmäksi alle 10 000 asukkaan kunnaksi. Elinvoimayhtiön hallituksessa onkin vahva edustus alueen yrittäjistä. Hallituksessa aloitti myös valmennusyritys Syttyjä Oy:n yrittäjä Salla Turunen, joka toimii myös Konneveden Yrittäjät ry:n puheenjohtajana ja Kodiksi Konnevesi -hankkeen projektipäällikkönä.

– Konneveden Yrittäjien yrittäjille suunnatussa kyselyssä 94,7 prosenttia vastanneista näki elinvoimayhtiön perustamisen positiivisena asiana kunnan kehityksen kannalta, Turunen kertoo.

Yrityksille suunnattujen palveluiden lisäksi elinvoimayhtiö tuottaa Konneveden kunnalle ja kuntakonsernille viestintä- ja markkinointipalveluita.

– Ajantasaisen viestinnän rooli ja erottuvan kuntamarkkinoinnin merkitys kasvaa yhä edelleen. Konnevedellä on viime vuodet tehty määrätietoista työtä viestinnän kehittämisessä ja myös kunnan tunnetuksi tekemiseksi markkinoinnin osalta. Olemme vahvasti esillä eri kanavissa niin perinteisestä sosiaaliseen mediaan saakka. Media-alan pirstaloituminen ja eri kanavissa eri ihmisten tavoittaminen tekee kentästä haastavan, mutta toisaalta myös oivan mahdollisuuden erottua, Riku Tulla kertoo.

Konnevesi-brändiä rakennetaan myös monin muin keinoin kuin perinteinä mainoksina tai arkisena some-sisältönä. Kuntakuvaa rakennetaan aina kotiseututyöstä, kuten Konnevesi-kotiseutuviirien julkaisusta, todella yllättäviinkin paikkoihin.

– Viime vuonna lanseerasimme muun muassa Konnevesi Ginin ja nyt keväällä markkinoille tuodaan Konnevesi-luomukahvi. Pyrimme tulemaan esille myös paikoissa, jotka saattavat yllättää. Järjestimme, ja tulemme järjestämään, kiinnostavia asiantuntijatilaisuuksia, kuten viime vuonna Martti J. Karin tai Pekka Toverin luennot Konnevesisalissa tai Konneveden luonnon kutsu -tilaisuus Jyväskylän yliopiston kanssa Jyväskylän yliopistokirjastolla, Tulla listaa.

Elinvoimayhtiössä keskeisenä painopisteenä ovat myös alueellisen matkailun edistäminen ja maakunnallisen matkailutoiminnan yhteistyön edistäminen Visit Jyväskylä Region -yhteistyön kautta.

– Seitsemän kosken kansainvälisesti arvostettu koskireitti ja maakunnan suosituin kansallispuisto, Etelä-Konneveden kansallispuisto, luovat vahvaa kansainvälistäkin mielenkiintoa omaavan matkailualueen, jonka ympärillä on paljon potentiaalia. Meillä on jo tällä hetkellä paljon mielenkiintoisia ja vahvoja matkailutoimijoita alueella.

Osaa elinvoimayhtiön jatkossa tuottamista tehtävistä on aikaisemmin hoidettu niin ikään Konneveden kunnan omistaman Kellankosken Voima Oy:n kautta. Tulevaisuudessa yhtiöiden toiminta ja vastuunjako myös kuntakonsernissa on aiempaa selkeämpää.

– Kellankosken Voima on jatkossa selkeästi markkinaehtoinen yhtiö, jonka liiketoimintaan kuuluvat energialiiketoiminta ja Konneveden koskireitin matkailukäytön kehittämittäminen. Yhtiön toiminta sekä talous ovat vakaalla pohjalla ja etenkin koskireitin matkailun osalta tulevien vuosien kehityssuunnitelmat vaikuttavat valoisilta, kertoo vuodesta 2019 lähtien Kellankosken Voima Oy:n toimitusjohtajana toiminut Riku Tulla.

Elinvoimayhtiö Konneveden Voima Oy:n hallitus kokoontui ensimmäistä kertaa maanantaina 3.4.2023. Kuvassa hallituksen jäsenten lisäksi kunnanjohtaja Mika Pasanen ja toimitusjohtaja Riku Tulla.