Konneveden kunnan arviointiryhmän mukaan itsenäinen Konneveden kunta kykenee turvaamaan lakisääteiset palvelut myös jatkossa

Valtionvarainministeriö käynnisti keväällä 2020 Konneveden kuntaa koskeneen arviointimenettelyn, jossa kunta ja valtio yhdessä tarkastelivat kunnan kykyä huolehtia asukkailleen lainmukaisista tarjottavista palveluista. Ennen menettelyä Konneveden kunnan talouden tunnusluvut ovat kahtena vuotena peräkkäin alittaneet kuntalaissa säädetyt raja-arvot eli ns. kriisikuntakriteerit. Arviointimenettelyn aikana asetettu arviointiryhmä kokoontui viisi kertaa, joista viimeisimpänä keskiviikkona 26. tammikuuta.

– Konneveden kunnan kriisikuntaa koskeva arviointimenettely on nyt päättynyt. Valtiovarainministeriön arviointiryhmä esittää, että itsenäinen Konneveden kunta kykenee jatkossakin turvaamaan asukkailleen lakisääteiset palvelut, kertoo Konneveden kunnanjohtaja Mika Pasanen.

Pasasen mukaan arviointiryhmän työskentely on ollut tuloshakuista ja edennyt hyvin koko menettelyn ajan.

– Arviointiryhmän työskentely oli analyyttistä ja rakentavaa. Samalla se antoi erinomaisen näkymän valtionvarainministeriön näkemyksiin kuntatalouden tulevien vuosien näkemyksistä, Pasanen kertoo.

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on käsiteltävä ryhmän toimenpide-ehdotukset ja saatettava niitä koskeva päätös valtiovarainministeriön tietoon mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. 

– Arviointiryhmän raportti, toimenpide-ehdotuksineen käsitellään kunnanhallituksessa ja valtuustossa huhtikuun loppuun mennessä, Pasanen toteaa.

Arviointimenettelyssä todettiin, että Konneveden kunnan yli- tai alijäämän kehittymiseen ja erityisen vaikean taloudellisen aseman kriteerin täyttymiseen ovat vaikuttaneet osin kertaluonteiset tekijät. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä on kirjattu 3,8 milj. euron pakollinen varaus yrityssaneerauksessa olevan Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n takausvastuisiin. Vaikka vastuun maksu on toteutunut vuonna 2020, kirjaus vaikutti jo vuoden 2019 tulosta heikentävästi.

Konneveden kunnan vuoden 2021 tilinpäätösennusteen mukaan kunnalle kertyy ylijäämää noin 2 miljoonaa euroa, mikä vähentää erillisten talouden tasapainottamistoimenpiteiden tarvetta. Kunnan sijoitusten myynnistä syntyy luovutusvoittoja noin 0,9 miljoonaa euroa. Tulosta parantavat myös kuntien koronatuki sekä harkinnanvarainen valtionosuuden korotus. Vuoden 2021 tulosta heikentävät kuitenkin kertaluonteiset poistot sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alijäämästä kirjattu pakollinen varaus. 

Arviointiryhmä on laatinut ennusteen kunnan talouden ja rahoituksen kehityksestä, kun kunnan talouteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon. Kunnan tuloksen ennakoidaan olevan positiivinen lähivuosina. Tuottojen ja kulujen kokonaismääriin vuodesta 2023 alkaen vaikuttaa merkittävästi sote-uudistus. Positiivisen tuloksen ansiosta myös asukaskohtaisen yli- tai alijäämän määrä kehittyy positiivisesti. Jos kunnan investointien määrä kyetään säilyttämään maltillisena, kunnan lainamäärän ennakoidaan vähenevän.

Lisätietoja antaa:

Mika Pasanen
kunnanjohtaja
Konneveden kunta
0400 626 991
[email protected]