Konnevedelle voimaan uusia rajoituksia kokoontumiseen ja tilaisuuksiin – koronapassi käyttöön

Konneveden kunnan tartuntatautiryhmä käsitteli kokouksessaan torstaina 3. joulukuuta 2021 ajantasaista koronatilannetta ja linjasi uusista toimenpiteiltä epidemiatilanteen vuoksi. Tartuntatautiryhmä ilmaisi vakavan huolensa viime päivien koronavirustartuntamäärien kasvusta valtakunnallisesti ja omikron-virusvariantin toteamisista Suomessa.

Keski-Suomen osalta koko maakunta julistettiin koronaviruksen leviämisalueeksi 29. marraskuuta alkaen. Sairaanhoitopiirin Koronanyrkki on tuonut esille, että sairaanhoitopiirin alueella tartuntojen lisääntyminen ja ilmeneminen jo useamman viikon ajan on vaikuttanut erityisesti perusterveydenhuollon toimintakyvyn heikkenemiseen ja jäljityksen hidastumiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön 1. joulukuuta lähettämän kirjeen mukaisesti Epidemiatilanne on Suomessa heikentynyt huomattavasti. Sairaalahoidon kuormitus on myös ollut nousussa viimeisen kuukauden aikana. Saavutettu 80 %:n rokotuskattavuus ei yksin riitä kääntämään epidemian kulkua laskusuuntaan. Tilanteen heikentyminen monilla alueilla edellyttää myös muita toimia tartuntojen vähentämiseksi 

Tartuntatautilain (1227/ 2016) tarkoituksena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja. Tartuntatautilain 6 § mukaan laissa tarkoitettujen valtionviranomaisten ja asiantuntijalaitosten sekä kuntien ja kuntayhtymien on ryhdyttävä välittömiin toimiin saatuaan tiedon torjuntatoimia edellyttävän tartuntataudin esiintymisestä tai sellaisen vaarasta toimialueellaan. Tästä johtuen Konneveden kunta on linjannut seuraavista toimenpiteistä, jotka ovat voimassa välittömästi: 

 • Rajoitetaan tartuntatautilain 58 §:n ja 58 d §:n mukaisin hallintopäätöksin kuorolaulutoiminnan tilaisuuksia ja niissä käytettävien tilojen käyttöä, kun tilaisuuteen osallistuu tai tiloja käyttää yli 10 henkilöä.
 • Rajoitetaan tartuntatautilain 58 d §:n mukaisin hallintopäätöksin aikuisten joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan ja kontaktilajien harrastamiseen käytettävien sisätilojen käyttöä.
 • Rajoitetaan tartuntatautilain 58 d §:n mukaisin hallintopäätöksin hengellisiin kokoontumisiin käytettävien sisätilojen käyttöä.
 • Rajoitetaan tartuntatautilain 58 d §:n mukaisin hallintopäätöksin yöpymistä edellyttävien leirien ja kurssien sisätilojen käyttöä siltä osin kuin ne kuuluvat säännöksen soveltamisalaan, ja annetaan tilojen käyttäjille niiden terveysturvallista käyttöä koskevat tarkennetut suositukset OKM:n suosituksiin perustuen. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti Keski-Suomen sairaanhoitopiirien kuntien alueilla kielletään kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä 6. joulukuuta 2021 alkaen, ollen voimassa kuukauden ajan.

Tilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin, jolloin edellä mainittuja rajoituksia ei tarvitse noudattaa. Jos koronapassi otetaan käyttöön rajoitusten vaihtoehtona, sitä tulee edellyttää koko tilaisuuden osalta. Koronapassi pitää tarkastaa tilaisuuteen saapumisen yhteydessä yli 16-vuotiailta henkilöiltä.

Edellä mainittujen päätösten lisäksi Konneveden kunnan tartuntatautiryhmä on päättänyt seuraavista toimista: 

 • Vahvan maskisuosituksen voimassaoloa jatketaan paikkakunnalla toistaiseksi. THL:n ohjeistuksen mukaisesti maskia tulee käyttää kaikissa julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan. Suositus koskee sekä rokotettuja että rokottamattomia henkilöitä.
 • Kunnan voimassa olevaa etätyösuositusta jatketaan 28. helmikuuta 2022 asti. Suositus koskee kaikkia kunnan työntekijöitä, joilla on toimensa puolesta mahdollisuus tehdä etätöitä.
 • Kunnan asumispalveluyksiköihin otetaan käyttöön tehostettu suu-nenäsuojainten käyttö ja vierailijoilta edellytetään hyvää käsihygieniaa. Vierailijoita pyydetään myös ilmoittamaan vierailustaan etukäteen, eikä vierailulle saa tulla lievästikään flunssaoireisena.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti Keski-Suomen alueella on voimassa 4. joulukuuta 2021 alkaen seuraavat ravintoloita koskevat rajoitustoimet: 

 • Ravintolat, joissa anniskellaan alkoholia, voivat olla auki klo 5–18. Ravintolat, joissa ei anniskella, voivat olla auki klo 5–01. Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske huoltoasemien ravintoloita eivätkä noutoruoan myyntiä.
 • Anniskelu on sallittu klo 9–17. Aluehallintoviraston luvalla anniskelun voi aloittaa klo 7 majoituspalvelun aamiaistarjoilun yhteydessä. 
 • Ruokaravintoloissa on käytössä 75 % asiakaspaikoista (sisätilat) ja anniskeluravintoloissa 50 % asiakaspaikoista (sisä- ja ulkotilat). 
 • Sisätiloissa asiakkaalla on oltava oma istumapaikka pöydän tai tason ääressä. 

Vaihtoehtona rajoituksille ravintolat voivat edellyttää asiakkailtaan koronapassin käyttöä. Jos ravintola edellyttää asiakkailtaan koronapassia, sen ei tarvitse noudattaa alueelle asetettuja tavallista tiukempia rajoituksia aukiolo- ja anniskeluajoille, sallitulle asiakasmäärälle tai määräystä jokaisen asiakkaan istumapaikasta sisätiloissa. 

Konneveden kunnan tartuntatautiryhmä vetoaa vahvasti kuntalaisiin, jotta jokainen ottaisi koronavirukselta suojaavan koronarokotteen. Tällä hetkellä paikkakunnalla ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 80,0 prosenttia kuntalaisista. Toisen annoksen on saanut 76,6 prosenttia kaikista kuntalaisista ja kolmannen rokotteen 2,6 prosenttia kuntalaisista. 

Konneveden kunnan tartuntatautiryhmä