Kokoontumisrajoitukset kiristyvät ja tilojen käyttö muuttuu aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti Konnevedellä

Konneveden kunnan tartuntatautiryhmä käsitteli kokouksessaan perjantaina 21. tammikuuta 2022 ajantasaista koronatilannetta ja linjasi uusista toimenpiteistä epidemiatilanteen vuoksi. Tartuntatautiryhmä ilmaisi vakavan huolensa viime aikojen koronavirustartuntamäärien kasvusta ja omikron-virusvariantin nopeatahtisesta leviämisestä valtakunnallisesti.

Konnevedellä on tällä hetkellä todettu yhteensä 67 laboratoriovarmistettua koronavirustapausta. Kahden viikon aikana tapausmäärä on noussut kahdellakymmenellä. Koronarokotusten osalta Konnevedellä ensimmäisen annoksen on saanut 91 prosenttia kuntalaisista, toisen annoksen 87 prosenttia kuntalaisista ja kolmannen annoksen 31 prosenttia.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston sairaanhoitopiireiltä saamien arvioiden mukaan Keski-Suomen epidemiatilanne on heikentynyt, ja terveydenhuollon kuormituksen ennakoidaan kasvavan. Tämän vuoksi aluehallintovirasto määrää Keski-Suomen alueelle eli myös Konnevedelle uusia kokoontumisrajoituksia. Lisäksi määrätään asiakas- ja yleisötiloista vastaavat toimijat järjestämään tilojen käytön siten, että asiakkaiden, toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Tartuntatautilain 58 pykälän perusteella Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueella eli myös Konnevedellä kielletään kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset seuraavasti:

• Sisätiloissa kielletään yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.

• Ulkotiloissa kielletään yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.

Uudet määräykset ovat voimassa kuukauden ajan ajalla 23.1.- 20.2.2022.

Konnevedellä uusien rajoitusten myötä kuntosali ja muut liikuntatilat pysyvät kokoontumisrajoitusten mukaiset enemmäishenkilömäärät huomioiden avoinna. Samoin kerhotoiminta ja ryhmäliikunta käynnistyy rajoitukset huomioiden helmikuussa. Tartuntatautiryhmä muistuttaa, että näissä toiminnoissa tulee noudattaa voimassa olevia hygieniaohjeistuksia ja maskisuositusta. Kukkulan avoimien ovien toiminta on toistaiseksi suljettuna.

Tartuntalakiin perustuva päätös tilojen käytöstä koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja (esimerkiksi kaupat, urheilutilat, kirjastot, museot ja teatterit). Päätöksen mukaan tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on järjestettävä toiminta siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Toimija voi esimerkiksi rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa kävijöiden osallistumista ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä. Tietyn mittaisia turvavälejä päätöksessä ei kuitenkaan edellytetä. Määräys tilojen käytöstä koskee myös esimerkiksi lasten ja nuorten harrastustoimintaa.

Päätöstä ei sovelleta oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheilemiseen eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan. Päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja ja yleisiä saunoja.

Toimijan pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla se estää asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Jos toimija edellyttää asiakkailta ja toimintaan osallistuvilta koronapassia, myös tieto siitä tulee kirjata suunnitelmaan. Suunnitelma on pidettävä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä. Suunnitelman pohjan löydät täältä.

Koronapassin voi ottaa käyttöön, muttei vaihtoehtona rajoituksille

Tartuntatautilain mukaan toiminnanharjoittaja voi ottaa koronapassin käyttöön vaihtoehtona voimassa oleville koronarajoituksille pykälässä tarkemmin säädetyissä tiloissa. Koronapassin käyttöä on kuitenkin rajoitettu valtioneuvoston asetuksella määräaikaisesti ajalla 30.12.2021 – 31.1.2022. Tänä aikana koronapassia ei voi käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille rajoituksille. Toiminnanharjoittajan tulee siis noudattaa voimassa olevaa rajoitusta. Asetus on voimassa koronaepidemian leviämisalueilla.

Toiminnanharjoittaja voi kuitenkin myös asetuksen voimassa ollessa edellyttää koronapassia asiakkailta ja osallistujilta. Tällöin koronapassin käyttö ei kuitenkaan vapauta rajoituksesta, vaan tilojen haltijan tai toiminnanharjoittajan tulee noudattaa voimassa olevia rajoituksia.

Lisätietoa koronapassista ja sen käytöstä sekä tilojen käyttöä koskevista rajoituksista löytyy aluehallintoviraston verkkosivuilta.