Hakeminen Konneveden varhaiskasvatukseen maaliskuun 2022 aikana

Paikkaa varhaiskasvatukseen voi hakea ympäri vuoden. Paikkaa on haettava pääsääntöisesti neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Kun varhaiskasvatuksen tarve tulee äkillisesti työn tai opiskelun vuoksi, paikka järjestetään kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Maaliskuun aikana (1.3. – 31.3.2022) on keskitetty varhaiskasvatuksen hakuaika, jonka perusteella elokuussa alkavan toimintakauden lapset sijoitetaan uuteen päiväkotiin ja mahdollisiin perhepäivähoitopaikkoihin.
Esikoulun aloittavien lasten osalta hakemus tulee tehdä, jos on tarvetta nk. täydentävälle varhaiskasvatukselle eli aamu- tai iltapäivähoidolle!

Muuten varhaiskasvatuksessa jo olevien, nuorempien lasten osalta hakemusta ei tarvitse tehdä!
Sähköinen hakemus löytyy Peda.netin varhaiskasvatuksen sivulta https://peda.net/konnevesi/varhaiskasvatus
Toiminta kaikissa ryhmiksissä (Tenhola, Istunmäki, Hytölä) päättyy kesän aikana. Uuteen päiväkotiin siirryttäneen 1.8.2022 uuden toimintakauden alkaessa.

Nyt perhepäivähoidossa olevien lasten huoltajien kanssa keskustellaan kevään aikana lapsen varhaiskasvatuspaikasta.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen johtaja Pauliina Oittinen, p. 040 702 8601 [email protected]