Eduskuntavaalit 2023

Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntaina 2. huhtikuuta 2023. Ennakkoäänestys järjestetään 22.28. maaliskuuta 2023. Suomen perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa.

Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai, jollei pääsiäisestä muuta johdu. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Eduskuntavaaleja varten maa on jaettu 13 vaalipiiriin maakuntajaon pohjalta, joista Konnevesi kuuluu Keski-Suomen vaalipiiriin. Kustakin vaalipiiristä valitaan se määrä kansanedustajia, jota vaalipiirissä asuvien Suomen kansalaisten lukumäärä suhteessa kaikkien Suomessa asuvien Suomen kansalaisten lukumäärään kuusi kuukautta ennen vaaleja osoittaa.

Ennakkoäänestys

Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ennakkoäänestys aloitetaan 11. päivänä ennen vaalipäivää ja lopetetaan kotimaassa 5. päivänä ennen vaalipäivää ja ulkomailla 8. päivänä ennen vaalipäivää. Ennakkoäänestyksen aikana voit vapaasti valita itsellesi sopivimman äänestyspaikan Konnevedeltä tai muualta Suomesta. Voit äänestää ennakkoon Suomessa 22.28.3.2023. Ulkomailla voit äänestää ennakkoon 22.25.3.2023.

Konnevedellä ennakkoäänestyspaikkana toimii Konneveden kunnantalo osoitteessa Kauppatie 25, 44300 Konnevesi. Kunnantalo on ennakkoäänestystä varten avoinna:

  • keskiviikko 22.- perjantai 24.3. kello 8.00 – 15.00
  • lauantai 25. – sunnuntai 26.3. kello 10.00 – 16.00
  • maanantai 27. – tiistai 28.3. kello 12.00 – 18.00.

Lisätietoa äänestämisestä ennakkoon.

Kotimaan ja ulkomaan yleiset ennakkoäänestyspaikat löytyvät vaalien tieto- ja tulospalvelusta.

Vaalipäivän äänestys

Vaalipäivän äänestys järjestetään sunnuntaina 2.4.2023 klo 9.0020.00. Varsinaisena vaalipäivänä konnevetiset äänestävät ilmoituskorttiinsa merkityssä äänestyspaikassa.

Varsinaisen vaalipäivän 2.4.2023 äänestyspaikka on Konneveden kunnantalo osoitteessa Kauppatie 25, 44300 Konnevesi. Vaalipäivän äänestyspaikka on avoinna kello 9.00 – 20.00.

Laitosäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään myös laitoksissa, kuten sairaaloissa, vanhainkodeissa ja vankiloissa sekä varuskunnissa. Laitosäänestyksessä voivat äänestää vain laitoksissa hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt.

Lisätietoa laitosäänestyksestä.

Kotiäänestys

Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava oman kotikunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään päivää ennen ennakkoäänestyksen alkamista.

Lisätietoa kotiäänestyksestä.

Videoita äänestämisestä selkosuomeksi