Potilasasiamies

Hoitoonsa tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä potilaalla, hänen omaisellaan tai muulla läheisellään on oikeus tehdä kirjallinen muistututus hoitopaikkansa terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle.

Ongelmia voi ratkoa myös keskustelemalla ensin suoraan asianomaisen hoitohenkilön, tämän esimiehen tai vastuualueen esimiehen kanssa. 

Potilaan ja läheisten tukena toimii Keski-Suomen seututerveyskeskuksen potilasasiamies. Asiamies neuvoo asiakasta ristiriitatilanteen ratkaisemisessa ja auttaa tarvittaessa muistutuksen, kantelun ja potilasvakuutusilmoituksen tekemisessä. Potilasasiamies ei ota kantaa lääketieteellisiin ratkaisuihin eikä edusta potilasta oikeudessa. Palvelu on maksuton.

Voit ottaa yhteyttä potilasasiamieheen sähköpostilla tai puhelimitse. Koska sähköposti on suojaamaton, siinä ei tule lähettää tarkempia potilas- tai henkilötietoja. Henkilökohtaisesta tapaamisesta sovitaan erikseen.