Sosiaalipalvelut lapsiperheille

Lapsiperheille suunnatut sosiaalipalvelut ovat tarkoitettu koko perheen tueksi.

Joskus elämän pattitilanteessa auttaa jo se, että saa jakaa huolensa. Lapsiperheille suunnattu kotiapu tukee tilanteissa, kun omat kädet eivät enää riitä, tai tilapäistä hoitoapua ei muuten ole järjestettävissä. 

Lapsiperhepalvelut toimivat yhteistyössä perhekeskustoimintamallin  mukaisesti. Konneveden verkomainen PERHEKESKUS

Perhetyö on yleistä sosiaalipalvelua lapsiperheille. Sen tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja lapsen tai nuoren tasapainoista kasvua erilaisissa elämäntilanteissa. Perheasioiden sovittelussa tarjotaan keskusteluapua vanhemmille erotilanteessa tai muissa ristiriitatilanteissa.

Lastensuojelun palveluihin kuuluvat ensisijaisina avohuollon tukitoimet. Tarvittaessa lapselle järjestetään sijaishuoltoa. Lastensuojelu toimii yhteistyössä muiden lapsille ja perheille suunnattujen palvelujen kanssa. 

Sosiaalipäivystys vastaa ympäri vuorokauden ja kaikkina viikonpäivinä välittömään sosiaalisen avun tarpeeseen. Sosiaalipäivystyksen asioita ovat esimerkiksi kiireellinen lastensuojelu, perhekriisit sekä erilaiset onnettomuudet.

Näiltä sivuilta löydät tarkempaa tietoa lapsiperheille suunnatuista sosiaalipalveluista. Apua ja tukea on saatavilla tilanteessa kuin tilanteessa.

Sosiaalitoimen sähköpostiosoitteita ei suositella käytettäväksi tietosuojalain piiriin kuuluvien tai muuten salassa pidettävien tietojen lähetykseen. Kyse on avoimesta internet sähköpostista, jossa viestin lähettäjää ei voida tunnistaa eikä viestiä salata. Suojaamattoman sähköpostiyhteyden kautta voidaan kysyä yleistä neuvontaa. Perhetyö

Perhetyö on yleistä sosiaalipalvelua lapsiperheille. Sen tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja lapsen tai nuoren tasapainoista kasvua erilaisissa elämäntilanteissa.

Perhetyö voidaan aloittaa vanhemman yhteydenotosta tai asiakas voidaan ohjata perhetyöhön muista palveluista kuten varhaiskasvatuksesta tai koulusta. Työskentely aloitetaan keskustelulla, jossa käydään läpi perheen tilannetta ja tuen tarvetta. Perheohjaaja tekee kotikäyntejä.

Ota yhteyttä kunnan perheohjaajaan tai sosiaalityöntekijään, jos mietit lasten kasvatukseen tai perheen tilanteeseen liittyviä asioita ja haluat keskustella niistä.

Sosiaalitoimen sähköpostiosoitteita ei suositella käytettäväksi tietosuojalain piiriin kuuluvien tai muuten salassa pidettävien tietojen lähetykseen. Kyse on avoimesta internet sähköpostista, jossa viestin lähettäjää ei voida tunnistaa eikä viestiä salata. Suojaamattoman sähköpostiyhteyden kautta voidaan kysyä yleistä neuvontaa. 


Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheille suunnattua kotipalvelua voit tiedustella, kun tarvitset käytännön apua kotiin lyhyeksi aikaa.

Auttavat kädet voivat olla tarpeen esimerkiksi synnytyksen jälkeen, kun lapsia kotona hoitaessasi itse sairastut. Voit tiedustella palvelua myös, kun sinun on hoidettava asioita tai käytävä itse lääkärissä.

Perheasioiden sovittelu

Perheasioiden sovittelu on vapaaehtoinen ja luottamuksellinen palvelu lapsiperheille. Sovittelussa tarjotaan keskusteluapua vanhemmille erotilanteessa tai muissa ristiriitatilanteissa.

Voit ottaa yhteyttä perheohjaajaan tai sosiaalityöntekijään, yhteystiedot alla.

Sosiaalitoimen sähköpostiosoitteita ei suositella käytettäväksi tietosuojalain piiriin kuuluvien tai muuten salassa pidettävien tietojen lähetykseen. Kyse on avoimesta internet sähköpostista, jossa viestin lähettäjää ei voida tunnistaa eikä viestiä salata. Suojaamattoman sähköpostiyhteyden kautta voidaan kysyä yleistä neuvontaa. Perheneuvola

Äänekosken perheneuvola palvelee myös Konneveden lapsiperheitä.

Perheneuvola auttaa lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä ja perheen vuorovaikutusongelmissa. Lasten asioissa palvelut on tarkoitettu 0 – 13 -vuotiaille ja heidän perheillensä.

Perheneuvolan palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia eikä niihin tarvita lähetettä.

Perheneuvolan puhelinpäivystys ja neuvonta keskiviikkoisin klo 9-11, puhelin 020 632 2168.

Lastensuojelu

Lastensuojelun tavoitteena on auttaa lasta ja tämän perhettä. Lastensuojelutyön käynnistää huoli lapsen hyvinvoinnista. Yhteyttä lastensuojeluun tuen ja avun saamiseksi voivat ottaa lapsi tai nuori tai hänen huoltajansa. 

Lastensuojelun palveluihin kuuluvat ensisijaisina avohuollon tukitoimet. Tarvittaessa lapselle järjestetään sijaishoitoa.

Lasta ja perhettä tukevia palveluita ovat esimerkiksi perhetyö, lasten ja nuorten harrastusten tukeminen, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, taloudellinen tuki, ohjaus ja neuvonta sekä koulunkäynnin ja lomatoiminnan tukeminen. 

Lastensuojelu toimii yhteistyössä muiden lapsille ja perheille suunnattujen palvelujen kanssa. Toiminta pohjaa lastensuojelulakiin. 

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka on tietyn lapsen tai nuoren tilanteesta huolissaan. Ilmoituksen voi tehdä tästä aukeavalla Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen lomaketta käyttäen tai muuten kirjallisesti osoitteella Sosiaalitoimi/Lastensuojelu, Konneveden kunta, Kauppatie 25, 44300 Konnevesi.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä myös suullisesti soittamalla kunnan lastensuojelun sosiaalityöntekijälle klo 8-16 välisenä aikana numeroon 0400 547 991 tai käymällä virastolla henkilökohtaisesti.

Kiireellisissä tilanteissa ja virka-ajan ulkopuolella ota yhteyttä Jyväskylän sosiaalipäivystysyksikköön puhelin 014 2660149 tai hätäkeskukseen puhelin 112.

Sosiaalitoimen sähköpostiosoitteita ei suositella käytettäväksi tietosuojalain piiriin kuuluvien tai muuten salassa pidettävien tietojen lähetykseen. Kyse on avoimesta internet sähköpostista, jossa viestin lähettäjää ei voida tunnistaa eikä viestiä salata. Suojaamattoman sähköpostiyhteyden kautta voidaan kysyä yleistä neuvontaa.Lastenvalvoja

Lastenvalvojan palveluihin kuuluvat isyysasiat, perheasioiden sovittelu, elatus-, huoltajuus- ja tapaamissopimusasiat, adoptioneuvonta sekä selvitysten laatiminen tuomioistuimelle lasten huolto- ja tapaamisriidoissa.

Sosiaalitoimen sähköpostiosoitteita ei suositella käytettäväksi tietosuojalain piiriin kuuluvien tai muuten salassa pidettävien tietojen lähetykseen. Kyse on avoimesta internet sähköpostista, jossa viestin lähettäjää ei voida tunnistaa eikä viestiä salata. Suojaamattoman sähköpostiyhteyden kautta voidaan kysyä yleistä neuvontaa.


Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys vastaa ympäri vuorokauden ja kaikkina viikonpäivinä välittömään sosiaalisen avun tarpeeseen.

Sosiaalipäivystyksen asioita ovat esimerkiksi kiireellinen lastensuojelu, perhekriisit sekä erilaiset onnettomuudet.

Arkisin klo 8-16 sosiaalipäivystyksestä vastaavat kunnan sosiaalityöntekijät, yhteystiedot alla.

Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystystä hoitaa Jyväskylän sosiaalipäivystysyksikkö. Päivystykseen kannattaa ottaa yhteyttä silloin, kun asia ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään. Sosiaalipäivystyksen asiakasnumero on 014 266 0149.

Kiireellisissä tilanteissa yhteydenotto kannattaa tehdä aina hätäkeskukseen 112

Sosiaalitoimen sähköpostiosoitteita ei suositella käytettäväksi tietosuojalain piiriin kuuluvien tai muuten salassa pidettävien tietojen lähetykseen. Kyse on avoimesta internet sähköpostista, jossa viestin lähettäjää ei voida tunnistaa eikä viestiä salata. Suojaamattoman sähköpostiyhteyden kautta voidaan kysyä yleistä neuvontaa.Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies on puolueeton asiakkaan etua turvaava henkilö.

Tehtävä on neuvoa antava. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Konnevedellä sosiaaliasiamiehen palvelut tuottaa Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.