Sosiaalipalvelut lapsiperheille

Lapsiperheille suunnatut sosiaalipalvelut ovat tarkoitettu koko perheen tueksi.

Joskus elämän pattitilanteessa auttaa jo se, että saa jakaa huolensa. Lapsiperheille suunnattu kotiapu tukee tilanteissa, kun omat kädet eivät enää riitä, tai tilapäistä hoitoapua ei muuten ole järjestettävissä. 

Lapsiperhepalvelut toimivat yhteistyössä perhekeskustoimintamallin  mukaisesti. Konneveden verkomainen PERHEKESKUS

Perhetyö on yleistä sosiaalipalvelua lapsiperheille. Sen tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja lapsen tai nuoren tasapainoista kasvua erilaisissa elämäntilanteissa. Perheasioiden sovittelussa tarjotaan keskusteluapua vanhemmille erotilanteessa tai muissa ristiriitatilanteissa.

Lastensuojelun palveluihin kuuluvat ensisijaisina avohuollon tukitoimet. Tarvittaessa lapselle järjestetään sijaishuoltoa. Lastensuojelu toimii yhteistyössä muiden lapsille ja perheille suunnattujen palvelujen kanssa. 

Sosiaalipäivystys vastaa ympäri vuorokauden ja kaikkina viikonpäivinä välittömään sosiaalisen avun tarpeeseen. Sosiaalipäivystyksen asioita ovat esimerkiksi kiireellinen lastensuojelu, perhekriisit sekä erilaiset onnettomuudet.

Näiltä sivuilta löydät tarkempaa tietoa lapsiperheille suunnatuista sosiaalipalveluista. Apua ja tukea on saatavilla tilanteessa kuin tilanteessa.

Sosiaalitoimen sähköpostiosoitteita ei suositella käytettäväksi tietosuojalain piiriin kuuluvien tai muuten salassa pidettävien tietojen lähetykseen. Kyse on avoimesta internet sähköpostista, jossa viestin lähettäjää ei voida tunnistaa eikä viestiä salata. Suojaamattoman sähköpostiyhteyden kautta voidaan kysyä yleistä neuvontaa. Perhetyö

Perhetyö on yleistä sosiaalipalvelua lapsiperheille. Sen tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja lapsen tai nuoren tasapainoista kasvua erilaisissa elämäntilanteissa.

Perhetyö voidaan aloittaa vanhemman yhteydenotosta tai asiakas voidaan ohjata perhetyöhön muista palveluista kuten varhaiskasvatuksesta tai koulusta. Työskentely aloitetaan keskustelulla, jossa käydään läpi perheen tilannetta ja tuen tarvetta. Perheohjaaja tekee kotikäyntejä.

Ota yhteyttä kunnan perheohjaajaan tai sosiaalityöntekijään, jos mietit lasten kasvatukseen tai perheen tilanteeseen liittyviä asioita ja haluat keskustella niistä.

Sosiaalitoimen sähköpostiosoitteita ei suositella käytettäväksi tietosuojalain piiriin kuuluvien tai muuten salassa pidettävien tietojen lähetykseen. Kyse on avoimesta internet sähköpostista, jossa viestin lähettäjää ei voida tunnistaa eikä viestiä salata. Suojaamattoman sähköpostiyhteyden kautta voidaan kysyä yleistä neuvontaa. 


Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheille suunnattua kotipalvelua voit tiedustella, kun tarvitset käytännön apua kotiin lyhyeksi aikaa.

Auttavat kädet voivat olla tarpeen esimerkiksi synnytyksen jälkeen, kun lapsia kotona hoitaessasi itse sairastut. Voit tiedustella palvelua myös, kun sinun on hoidettava asioita tai käytävä itse lääkärissä.

Perheasioiden sovittelu

Perheasioiden sovittelu on vapaaehtoinen ja luottamuksellinen palvelu lapsiperheille. Sovittelussa tarjotaan keskusteluapua vanhemmille erotilanteessa tai muissa ristiriitatilanteissa.

Voit ottaa yhteyttä perheohjaajaan tai sosiaalityöntekijään, yhteystiedot alla.

Sosiaalitoimen sähköpostiosoitteita ei suositella käytettäväksi tietosuojalain piiriin kuuluvien tai muuten salassa pidettävien tietojen lähetykseen. Kyse on avoimesta internet sähköpostista, jossa viestin lähettäjää ei voida tunnistaa eikä viestiä salata. Suojaamattoman sähköpostiyhteyden kautta voidaan kysyä yleistä neuvontaa. Perheneuvola

Äänekosken perheneuvola palvelee myös Konneveden lapsiperheitä.

Perheneuvola auttaa lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä ja perheen vuorovaikutusongelmissa. Lasten asioissa palvelut on tarkoitettu 0 – 13 -vuotiaille ja heidän perheillensä.

Perheneuvolan palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia eikä niihin tarvita lähetettä.

Perheneuvolan puhelinpäivystys ja neuvonta keskiviikkoisin klo 9-11, puhelin 020 632 2168.

Lastensuojelu

Lastensuojelun tavoitteena on auttaa lasta ja tämän perhettä. Lastensuojelutyön käynnistää huoli lapsen hyvinvoinnista. Yhteyttä lastensuojeluun tuen ja avun saamiseksi voivat ottaa lapsi tai nuori tai hänen huoltajansa. 

Lastensuojelun palveluihin kuuluvat ensisijaisina avohuollon tukitoimet. Tarvittaessa lapselle järjestetään sijaishoitoa.

Lasta ja perhettä tukevia palveluita ovat esimerkiksi perhetyö, lasten ja nuorten harrastusten tukeminen, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, taloudellinen tuki, ohjaus ja neuvonta sekä koulunkäynnin ja lomatoiminnan tukeminen. 

Lastensuojelu toimii yhteistyössä muiden lapsille ja perheille suunnattujen palvelujen kanssa. Toiminta pohjaa lastensuojelulakiin. 

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka on tietyn lapsen tai nuoren tilanteesta huolissaan. Ilmoituksen voi tehdä tästä aukeavalla Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen lomaketta käyttäen tai muuten kirjallisesti osoitteella Sosiaalitoimi/Lastensuojelu, Konneveden kunta, Kauppatie 25, 44300 Konnevesi.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä myös suullisesti soittamalla kunnan lastensuojelun sosiaalityöntekijälle klo 8-16 välisenä aikana numeroon 0400 547 991 tai käymällä virastolla henkilökohtaisesti.

Kiireellisissä tilanteissa ja virka-ajan ulkopuolella ota yhteyttä Jyväskylän sosiaalipäivystysyksikköön puhelin 014 2660149 tai hätäkeskukseen puhelin 112.

Sosiaalitoimen sähköpostiosoitteita ei suositella käytettäväksi tietosuojalain piiriin kuuluvien tai muuten salassa pidettävien tietojen lähetykseen. Kyse on avoimesta internet sähköpostista, jossa viestin lähettäjää ei voida tunnistaa eikä viestiä salata. Suojaamattoman sähköpostiyhteyden kautta voidaan kysyä yleistä neuvontaa.Lastenvalvoja

Lastenvalvojan palveluihin kuuluvat isyysasiat, perheasioiden sovittelu, elatus-, huoltajuus- ja tapaamissopimusasiat, adoptioneuvonta sekä selvitysten laatiminen tuomioistuimelle lasten huolto- ja tapaamisriidoissa.

Sosiaalitoimen sähköpostiosoitteita ei suositella käytettäväksi tietosuojalain piiriin kuuluvien tai muuten salassa pidettävien tietojen lähetykseen. Kyse on avoimesta internet sähköpostista, jossa viestin lähettäjää ei voida tunnistaa eikä viestiä salata. Suojaamattoman sähköpostiyhteyden kautta voidaan kysyä yleistä neuvontaa.


Sosiaalipäivystys

Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystyksestä apua ympäri vuorokauden 1.1.2022 alkaen koko Keski-Suomeen ja Kuhmoisiin

Keski-Suomen sosiaalipäivystyksen toiminta laajenee 1.1.2022 alkaen sosiaali- ja kriisipäivystykseksi. Jatkossa Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystys, nykyisen virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen sijaan, vastaa kiireellisestä sosiaalityöstä ja akuutista kriisiavusta äkillisissä, traumaattisissa kriisitilanteissa ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee Keski-Suomen 22 kuntaa sekä Kuhmoisten kuntaa. Toimintaa hallinnoi Jyväskylän kaupunki.

Sosiaalipäivystyksen ja kriisipäivystyksen tavoittaa yhdestä numerosta 

Asukkaat, viranomaiset ja yhteistyökumppanit Keski-Suomessa tavoittavat sosiaali- ja kriisipäivystyksen avun yhdestä numerosta 014 266 0149 ympäri vuorokauden. Palveluun voi soittaa myös nimettömästi.

Milloin yhteyttä sosiaali- ja kriisipäivystykseen?

Sosiaali- ja kriisipäivystykseen voi ottaa yhteyttä esimerkiksi, kun on huolta lapsesta tai perheen tilanteesta, on akuutti lähisuhdeväkivaltatilanne tai sen uhka, huoli vanhuksen tai vammaisen kotona pärjäämisestä tai kun kohtaa äkillisen tai järkyttävän kriisitilanteen. Se voi olla esimerkiksi läheisen kuolema, itsemurha tai itsemurhayritys, onnettomuus, väkivallan uhriksi joutuminen, vähältä piti -tilanne tai vakava kuolemaan johtava sairaus. Apua voi hakea asiakas itse, läheinen, ystävä tai viranomainen. Palvelut ovat maksuttomia.

Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystys tarjoaa psykososiaalista tukea kokonaisvaltaisesti äkillisissä ja järkyttävissä tilanteissa. Päivystys vastaa kiireellisestä sosiaalityöstä, psyykkisestä ensiavusta heti kriisitilanteen jälkeen ja akuutista kriisityöstä, joka käsittää myös kriisitapaamisia yksittäisille henkilöille, perheille tai ryhmille. Yksikön tehtäviin kuuluu myös valmiuden ja varautumisen tehtäviä. Kiireettömissä asioissa asukkaat ottavat yhteyttä edelleen oman kunnan sosiaalityöhön.

Kriisikeskus Mobile tarjoaa edelleen järjestölähtöistä matalan kynnyksen kriisityötä

Jyväskylän seudun mielenterveysseura ry:n ylläpitämä Kriisikeskus Mobile toteuttaa viranomaistoimintaa täydentävän, järjestölähtöisen matalan kynnyksen kriisityön. Mobilesta saa apua erilaisissa elämäntilannekriiseissä ja myös muun muassa tilanteissa, jos henkilöllä on itsetuhoisia ajatuksia, on kokenut väkivaltaa, on käyttäytynyt väkivaltaisesti tai, jos on joutunut tai epäilee joutuneensa rikoksen uhriksi. Lisäksi eri yhteistyötahot voivat olla yhteydessä Kriisikeskus Mobileen, kun ne haluavat ohjata asiakkaita järjestölähtöiseen kriisi-, väkivalta- ja rikosuhripäivystystyöhön.

Mobile palvelee 1.1.2022 alkaen arkisin maanantaista torstaihin kello 8–20 ja perjantaisin kello 8–17, numerossa 044 788 8470, Matarankatu 2 (D-ovi), Jyväskylä.

www.jyvaskyla.fi/hatatilanteet_ja_paivystys/sosiaalipaivystys

www.kriisikeskusmobile.fiSosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies on puolueeton asiakkaan etua turvaava henkilö.

Tehtävä on neuvoa antava. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Konnevedellä sosiaaliasiamiehen palvelut tuottaa Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.