Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö on ohjausta, neuvontaa ja arkielämän ongelmien selvittämistä yhdessä asiakkaan ja muiden toimijoiden kanssa.

Tavoitteena on asiakkaan oman toimintakyvyn ja hyvinvoinnin vahvistaminen.

Neuvot ja konkreettinen tuki voivat olla tarpeen erilaisissa kiperissä tai yllättävissä elämäntilanteissa. Sellaisia ovat esimerkiksi pitkään jatkunut työttömyys tai työkyvyn aleneminen, vakava onnettomuus, ero puolisosta, taloudelliset tai asumiseen liittyvät vaikeudet sekä päihde- ja mielenterveysongelmat.

Sosiaalihuoltolain mukaan kaikilla sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus saada tarvittaessa arvio palvelutarpeestaan sekä nimetty omatyöntekijä. Voit ottaa yhteyttä suoraan kunnan sosiaalityöntekijään tai tulostaa, täyttää ja postittaa tästä aukeavan yhteydenottolomakke


Toimeentulotuki

Voit hakea toimeentulotukea, jos tulosi ja varasi eivät riitä välttämättömiin päivittäisiin menoihin kuten asumiseen, ruokaan ja terveydenhuoltoon.

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Ennen toimeentulotuen hakemista Sinun tulee selvittää, voitko saada tilanteeseesi muuta apua tai tukea. 

Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta. Kunnan sosiaalipalvelut myöntää edelleen täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea harkintansa mukaan. Sinulla täytyy olla voimassaoleva perustoimeentulotuen päätös Kelasta, ennen kuin täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus voidaan käsitellä kunnassa.

Tarkempaa tietoa ja hakuohjeet Kelan nettisivuilta ja neuvonnasta. Kelan palvelunumero on 020 697 207


Velkaneuvonta

Konneveden kunnan sosiaalipalvelut on tukenasi erilaisissa elämäntilanteissa.

Kun raha-asiat ovat solmussa ja velkataakka kasvaa, voit saada apua ja ohjausta velkaneuvonnasta.

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut siirtyvät 1.1.2019 lukien nykyisiltä palveluntuottajilta oikeusapu- ja edunvalvontapiireille, joissa sitä tuottavat oikeusaputoimistot. Samalla talous- ja velkaneuvontapalvelun kotikuntasidonnaisuus poistuu. Asiakas voi jatkossa kääntyä minkä tahansa oikeusaputoimiston puoleen. Toimipaikkojen yhteystiedot löytyvät https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html

Voit kääntyä velkaneuvonnan puoleen omaan talouteesi ja elinkeinon harjoittamiseen liittyvissä ongelmissa. Voit saada neuvoja velkojen sovittelussa ja velkajärjestelylain mukaisten hakemusten tekemisessä tuomioistuimeen. Sinua voidaan avustaa myös Takuusäätiön myöntämän järjestelylainan hakemisessa. Velkaneuvonta on lakisääteinen ja asiakkaalle maksuton. 

Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä Yritys-Suomi Talousapu neuvoo ja opastaa maksuvaikeuksissa olevia yrittäjiä arkisin klo 9-16 numerossa 02950 24880. Palvelu on maksuton.

Neuvonpito voi olla tarpeen esimerkiksi, kun yrityksellesi on kertynyt maksamattomia laskuja, jos et enää pysty maksamaan lainoja tai niiden korkoja tai kun myynti tahmoo. Voit keskustella myös omasta jaksamisestasi yrittäjänä sekä yrityksesi tulevaisuudesta yleisellä tasolla.

Päihdepalvelut

Päihdepalveluita järjestetään avo- ja laitospalveluina, joihin voi hakeutua sosiaalityöntekijän tai terveydenhuollon kautta.

Laitoskuntoutuksen tarve arvioidaan aina yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa.

Konneveden mielenterveys- ja päihdepalveluista vastaa 1.1.2022 alkaen Seututerveyskeskus https://www.seututk.fi/fi-FI/Palvelut/Mielenterveyspalvelut

Hoidontarpeen arviointi ja ajanvaraus puh. 014 269 8479 maanantaista torstaihin klo 8-15:30 ja perjantaisin klo 8-14:30.


Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu parantamaan pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden työllistymistä ja elämänhallintaa.

Toiminta on tavoitteellista. Se perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka asiakas, TE-toimisto ja kunta tekevät yhdessä.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaan 1-4 päivänä viikossa 3-24 kuukauden ajan. Työtoimintapaikkoja voivat olla esimerkiksi kunnan eri toimipisteet, seurakunta, yhdistykset tai Konneveden Työpaja.


TYP

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu TYP on työttömille suunnattu palvelu, jossa yhdistyvät kunnan, TE-keskuksen ja Kelan palvelut.

Työllistymistä tuetaan tarjoamalla asiakkaan tilanteeseen sopivia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja. 

Monialaisen yhteispalvelun tarve arvioidaan, kun työnhakija on saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää tai on ollut työttömänä vähintään vuoden. Alle 25-vuotiailla TYP-tarve arvioidaan puolen vuoden työttömyyden jälkeen.

Tutustu kunnan muihin työllistymispalveluihin tästä.


Kotoutumisen edistäminen

Kotoutumista edistäviä palveluja järjestetään osana kunnallisia peruspalveluja. 
Maahanmuuttajien Kotouttamissuunnitelmaan voit tutustua tästä.