Hätätilanteet ja päivystys

Päivystyksessä annetaan hätäensiavun lisäksi kiireellistä hoitoa sitä tarvitseville potilaille, joilla ei kuitenkaan ole välitöntä hengenvaaraa.

Katso Milloin päivystykseen?-sivulta yleisimmät oireet, jotka vaativat päivystyshoitoa. Suun ja hampaiden kiireellisissä vaivoissa ole yhteydessä hammaslääkäripäivystykseen.

Soita aina ennen päivystykseen saapumista päivystyksen numeroon, josta saat puhelimitse arvion hoidon tarpeesta sekä tilanteesi mukaisia neuvoja ja toimintaohjeita.

Arkisin terveysasemien aukioloaikana

Päivystys toimii jokaisella Seututerveyskeskuksen terveysasemalla. Soita aina ensin oman terveysasemasi vastaanoton palvelunumeroon saadaksesi arvion hoidon tarpeesta sekä tilanteenmukaisia toimintaohjeita. Tarvittaessa saat päivystysajan vastaanotolle.

Arki-iltoina, viikonloppuisin, juhlapyhien aattoina ja pyhäpäivinä

Kiireellistä hoitoa vaativia potilaita palvelevat Laukaan ja Keuruun päivystysvastaanotot.

Oman terveysaseman aukiolojen ulkopuolella

Seututerveyskeskuksen alueen asukkaat voivat käyttää joko Laukaan tai Keuruun päivystysvastaanottoa tai Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystystä.


Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystyksestä apua ympäri vuorokauden 1.1.2022 alkaen koko Keski-Suomeen ja Kuhmoisiin

Keski-Suomen sosiaalipäivystyksen toiminta laajenee 1.1.2022 alkaen sosiaali- ja kriisipäivystykseksi. Jatkossa Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystys, nykyisen virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen sijaan, vastaa kiireellisestä sosiaalityöstä ja akuutista kriisiavusta äkillisissä, traumaattisissa kriisitilanteissa ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee Keski-Suomen 22 kuntaa sekä Kuhmoisten kuntaa. Toimintaa hallinnoi Jyväskylän kaupunki.

Sosiaalipäivystyksen ja kriisipäivystyksen tavoittaa yhdestä numerosta 

Asukkaat, viranomaiset ja yhteistyökumppanit Keski-Suomessa tavoittavat sosiaali- ja kriisipäivystyksen avun yhdestä numerosta 014 266 0149 ympäri vuorokauden. Palveluun voi soittaa myös nimettömästi.

Milloin yhteyttä sosiaali- ja kriisipäivystykseen?

Sosiaali- ja kriisipäivystykseen voi ottaa yhteyttä esimerkiksi, kun on huolta lapsesta tai perheen tilanteesta, on akuutti lähisuhdeväkivaltatilanne tai sen uhka, huoli vanhuksen tai vammaisen kotona pärjäämisestä tai kun kohtaa äkillisen tai järkyttävän kriisitilanteen. Se voi olla esimerkiksi läheisen kuolema, itsemurha tai itsemurhayritys, onnettomuus, väkivallan uhriksi joutuminen, vähältä piti -tilanne tai vakava kuolemaan johtava sairaus. Apua voi hakea asiakas itse, läheinen, ystävä tai viranomainen. Palvelut ovat maksuttomia.

Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystys tarjoaa psykososiaalista tukea kokonaisvaltaisesti äkillisissä ja järkyttävissä tilanteissa. Päivystys vastaa kiireellisestä sosiaalityöstä, psyykkisestä ensiavusta heti kriisitilanteen jälkeen ja akuutista kriisityöstä, joka käsittää myös kriisitapaamisia yksittäisille henkilöille, perheille tai ryhmille. Yksikön tehtäviin kuuluu myös valmiuden ja varautumisen tehtäviä. Kiireettömissä asioissa asukkaat ottavat yhteyttä edelleen oman kunnan sosiaalityöhön.

Kriisikeskus Mobile tarjoaa edelleen järjestölähtöistä matalan kynnyksen kriisityötä

Jyväskylän seudun mielenterveysseura ry:n ylläpitämä Kriisikeskus Mobile toteuttaa viranomaistoimintaa täydentävän, järjestölähtöisen matalan kynnyksen kriisityön. Mobilesta saa apua erilaisissa elämäntilannekriiseissä ja myös muun muassa tilanteissa, jos henkilöllä on itsetuhoisia ajatuksia, on kokenut väkivaltaa, on käyttäytynyt väkivaltaisesti tai, jos on joutunut tai epäilee joutuneensa rikoksen uhriksi. Lisäksi eri yhteistyötahot voivat olla yhteydessä Kriisikeskus Mobileen, kun ne haluavat ohjata asiakkaita järjestölähtöiseen kriisi-, väkivalta- ja rikosuhripäivystystyöhön.

Mobile palvelee 1.1.2022 alkaen arkisin maanantaista torstaihin kello 8–20 ja perjantaisin kello 8–17, numerossa 044 788 8470, Matarankatu 2 (D-ovi), Jyväskylä.

www.jyvaskyla.fi/hatatilanteet_ja_paivystys/sosiaalipaivystys

www.kriisikeskusmobile.fi