Kuulutukset

Kuulutus: Pohjois-Savon Maakuntakaava 2040: 2. vaiheen kaavaluonnokset ja valmisteluaineisto nähtävillä