Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta vastaa sosiaali- ja terveyslautakunta.

Lautakunnassa on seitsemän jäsentä. Puheenjohtajana kuluvalla kaudella toimii Eeva Korhonen. Esittelijänä ja sihteerinä toimii peruspalvelujohtaja Eija Alhonen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa lakisääteisten pakollisten ja kunnan päättämien sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Palvelujen kirjo on laaja ja kattaa kaikki ikäluokat. Lautakunta huolehtii terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvistä tehtävistä yhdessä muiden hallintokuntien kanssa. 

Perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä Konnevedellä vastaa Keski-Suomen Seututerveyskeskus, joka on Keski-Suomen sairaanhoitopiriin alainen liikelaitos. Erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämisestä vastaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialaan kuuluu edellä mainittujen palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvien menojen ja palvelujen toteutumisen seuranta ja raportointi sekä palvelusopimuksen valmisteluun osallistuminen.

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Eeva Korhonen (pj) Terhi Minkkinen
Jouko Leskinen (vpj) Mauri Hänninen
Anna Häyrinen Mirja Hytönen
Arvo Leppänen Juho Hintikka
Jari Huuskonen Sanna Utriainen