Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta vastaa sosiaali- ja terveyslautakunta.

Lautakunnassa on seitsemän jäsentä. Puheenjohtajana kuluvalla kaudella toimii Eeva Korhonen. Esittelijänä ja sihteerinä toimii peruspalvelujohtaja.

Sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa lakisääteisten pakollisten ja kunnan päättämien sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Palvelujen kirjo on laaja ja kattaa kaikki ikäluokat. Lautakunta huolehtii terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvistä tehtävistä yhdessä muiden hallintokuntien kanssa. 

Perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä Konnevedellä vastaa Keski-Suomen Seututerveyskeskus, joka on Keski-Suomen sairaanhoitopiriin alainen liikelaitos. Erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämisestä vastaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialaan kuuluu edellä mainittujen palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvien menojen ja palvelujen toteutumisen seuranta ja raportointi sekä palvelusopimuksen valmisteluun osallistuminen.

JäsenHenkilökohtainen varajäsen
Mauri HämäläinenMikko Pasanen
Eeva-Liisa Korhonen pjPirkko Hynninen
Jouko Leskinen vpjMari Väisänen
Sanna UtriainenSeija Hänninen
Jouni HänninenJari Huuskonen