Edunvalvonta

Edunvalvojana toimii tavallisimmin tukea tarvitsevan henkilön puoliso, täysi-ikäinen lapsi tai muu läheinen.

Edunvalvojaksi voidaan määrätä myös yleinen edunvalvoja, joka hoitaa tehtäviä työnsä puolesta.

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi etukäteen sopia asioidensa hoidosta siltä varalta, että ei kykene niitä myöhemmin esimerkiksi heikentyneen terveyden vuoksi itse hoitamaan. Jos näin tapahtuu, nimetty henkilö eli valtuutettu voi pyytää maistraatilta edunvalvontavaltakirjan vahvistamista.

Edunvalvojan määrää maistraatti tai käräjäoikeus. Yksityisillä ja yleisillä edunvalvojilla on samat oikeudet ja velvoitteet.

Edunvalvojan tehtävät

Edunvalvoja huolehtii päämiehensä omaisuudesta ja talousasioista, kuten laskujen maksuista ja viranomaisasioista. Hän varmistaa, että päämies saa sopivan hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen ja että päämiehelle jää rahaa myös omaan käyttöön. Edunvalvoja ei voi tehdä merkittäviä oikeustoimia, kuten myydä päämiehensä asuntoa tai pantata tämän omaisuutta, ilman maistraatin lupaa. Edunvalvoja ei myöskään saa lahjoittaa omaisuutta päämiehensä puolesta.

Maistraatti neuvoo ja valvoo

Maistraatti on holhousviranomainen. Maistraatti neuvoo ja opastaa edunvalvojan määräämiseen liittyvissä asioissa ja myös valvoo kaikkia edunvalvojia. Tehtävän alkaessa edunvalvoja antaa maistraatille luettelon päämiehensä varoista ja veloista. Lisäksi edunvalvoja tekee maistraatille vuosittain selvityksen, mihin päämiehen rahoja on käytetty.

Konnevesi kuuluu muiden Keski-Suomen kuntien tapaan Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin. Konnevedellä yleisenä edunvalvojana toimii Osmo Mäkäräinen, puhelin 040 014 3851.